• Başlangıç Seviyesinde Film Müziği Prodüksiyonu ve Midi Orkestrasyonu

  Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve değişmekte olan sinema, televizyon ve reklam sektörlerinin en az onlar kadar hızla değişmekte olan müziklerini anlayabilmek için
 • Caz Armoni ve
  Kulak Eğitimi

  Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans
  alanlarının tecrübe edilmesi.
 • Konservatuar ve Miam Yüksek Lisans Müzik Teori Sınavlarına Hazırlık Eğitimi

  Miam Teori sınavında temel alınan, klasik armoniye ait konular, 16 haftalık bir süre içerisinde öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak.

MODERN MÜZİK AKADEMİSİ

2006 yılında kurulmuş olan Modern Müzik Akademisi, hem akademik dünyaya kazandırdığı başarılı öğrencilerle hem de profesyonel alana kazandırdığı
yetkin müzisyen ve yapımcılarla Türkiye’de adından daima bahsettiren müzik eğitim kurumudur.

01

Online Derslerimiz

- Caz Armonisi ve Kulak Eğitimi
- Film Müziği
- Bilgisayar Tabanlı Müzik Yapımı

İletişim : 0533 304 02 93 veya info@mma.gen.tr

02

Güç Başar Gülle ile Caz Armoni ve Kulak Eğitimi Atölyesi

Kimler Katılabilir: Enstrüman ayrımı gözetmeksizin, teori konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes bu atölyeye katılabilir. Önceden müzik bilgisine sahip olmak gerekmez. Özel ve grup dersleri şeklinde kurgulanır.
Amaç: Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans alanlarının tecrübe edilmesi. Caz Müziği’nde armoni,melodi ve ritim en temel unsurlardır. Bu kültüre ait ses dünyasında doğaçlama ve şarkı yazımı bu 3 unsurun birbirleriyle olan etkileşimi üzerine yapılandırılmıştır. Bu yapının çözümlenerek katılımcılara aktarılması ve performansa yönelik çalışmalarla içselleştirilmesi programın temel amacını oluşturmaktadır.
Kazanımlar: İlk haftadan itibaren doğaçlama denemelerine başlayarak armoni, kulak ve ritim çalışmalarında öğrendikleri kavramları kullanmayı artıracaklar ve dönem sonundaki konserlerinde 10-12 jazz standardından oluşan repertuar ile doğaçlama birikimlerini sergileme imkanı bulacaklardır.
Armoni:
• Tonal Yapılar: Diatonik Akorlar-Secondary/Substitute Dominant Akorlar- İlgili II-7 akorları
• Subdominant, Subdominant - Minör,Dominant Akorlar ve ilişkileri.
• Modal Yapılar: Majör Diziden Türeyen Temel Modlar ve Modal Kurgulama
Kulak Eğitimi:
• Melodi: Değişken Do Tekniği ve Major Minör Dizilere Uygulanması
• Ritm: 2,3,4 Zamanlı Ritmik Yapılar ve Cümle Çeşitleri
• Armonik Duyum: Temel Diatonik Akorlar ve Çevrimleri
• Armonik yapıların piyano üzerinde uygulanması

03

KONSERVATUAR VE MIAM YÜKSEK LİSANS MÜZİK TEORİ SINAVLARINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

Konservatuar ve Miam Teori sınavında temel alınan, klasik armoniye ait konular, 16 haftalık bir süre içerisinde öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak.
İÇERİK
Armoni
• Diatonik triadlar, yedili akorlar ve çevrimleri.
• Akor yürüyüşleri ve akor dışı sesler.
• Diatonik olmayan akorlar, ikincil dominant akorları ve çeşitleri.
• Modülasyon, Modal değişim akorları, Neopoliten ve Artmış altılı akorlar.

Kulak Eğitimi
• Majör ve minör dizilere bağlı 2,3,4 zamanlı melodiler.
• 2,3,4 zamanlı ritmik cümle çalışmaları.
• Aralık, triad, yedili temel akor duyumları.
• 2,3,4 zamanlı melodik ve ritmik dikte çalışmaları.
• Temel armonik yürüyüşlere ait dikte çalışmaları.

04

Yurtdışında Müzik Okullarına Hazırlık Eğitimi :

Caz Müziği, Batı Müziği , Müzik Prodüksiyonu ve Film Müziği alanlarında yetiştirdiğimiz öğrenciler hem Avrupa’nın hem Amerika’nın önemli okullarında lisans, yüksek lisans programlarında öğrenimlerini sürdürmektedirler.

Böyle bir hedefiniz varsa Modern Müzik Akademisi, bilgi birikimi ve tecrübesiyle size en kaliteli eğitimi sunmaya hazırdır.

Detaylı Bilgi için 0533 304 02 93 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

05

Film ve Dizi Müziği Yapım Atölyesi

Süre: 6 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Dizi ve film müziği yapımına merakı olan herkes. Bu atölyeye katılabilmek için müzik teorisi bilmeniz gerekmiyor. Gereken herşeyi biz öğreteceğiz. Aynı şey müzik teknolojisi için de geçerli. Temel düzeyde bilgisayar kullanabilmeniz yeterli.
İçerik/Amaç: Dersin amacı, film müziği yapım sürecini estetik ve teknik açıdan inceleyerek, verilen görsel malzeme üzerine öğrencilerin kendi müzikal çalışmalarını uygulayabilecek hâle gelmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, öncelikle film müziğinin tarihçesi ve farklı ekolleri incelenecek, sonra sinema anlatım dili içerisinde müziğin yeri ve işlevi değerlendirilecektir. Daha sonra uygulamaya geçilerek, sektörde kullanılan standart iş akışları ve yöntemleri takip edilmek suretiyle, öğrencilerin kendi projelerinde görüntüye müzik yapmaları amaçlanmaktadır. Ders eğitmeninin yönlendirmesiyle ortaya sektörde kabul edilebilir seviyede bir çalışma çıkması hedeflenmektedir. Uygulamalar Cubase platformu üzerinden yapılacak olup öğretilen bilgiler ve kazandırılan beceriler Pro Tools ve Logic gibi platformlara rahatça aktarılabilinir.
Eğitmenler: DORUK SOMUNKIRAN, AVİ MEDİNA

06

Avi Medina ile Film Müziği, Orkestrasyon ve Şeflik Atölyesi

Dersin amaç ve içeriği: Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve değişmekte olan sinema, televizyon ve reklam sektörlerinin en az onlar kadar hızla değişmekte olan müziklerini anlayabilmek için sektörün 100 yıllık tarihine ve uygulanan değişik modellere (Hollywood, Avrupa, Asya) hakim olmak büyük önem taşıyor. Bu ders bu sanatın estetik ve teknik yönleri üzerine yoğunlaşırken bir yandan da her bestecinin bir projeye müzik yaparken süreç içerisinde yaşadığı zorlukları ve yapmakta olduğu tercihleri ele alır. Prodüksyon ve besteleme aşamasındaki bir çok tekniği kullanarak yapılacak olan projelerde öğrenciler geçmişteki ve günümüz film bestecilerinin tarzlarını inceleyerek kendi tarzlarını yaratırken bir yandan da yönetmen ile yakın ilişki içerisinde bulunarak önlerinde görsel anlatıma en uygun şekilde destek veren müziği nasıl yapabilecekleri hakkında deneyime sahip olacaklar.

MMA Yayınları

Armoni
Armoni ve Aranjman Uygulamalarında Yardımcı Piyano
Kulak Eğitimi I (Değişken Do Tekniği)